Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

1982 donerade L. Ron Hubbard dessa religiösa varumärken till det nybildade Religious Technology Center och anförtrodde denna kyrka med ansvaret att skydda religionen Scientologi genom att genomdriva rent och etiskt bruk och standardmässig tillämpning av hans teknologier. RTC bevarar således teknologins renhet och skyddar den mot varje missbruk och felaktig framställning genom att juridiskt registrera och, där så befinns nödvändigt, driva igenom att vissa av Scientologi-religionens ord och symboler blir varu- och servicemärken i länder världen över.

Det är RTC som ger Church of Scientology International (CSI), Scientologins moderkyrka, rätten att använda dessa varumärken och licensiera andra Scientologi-kyrkor att använda dem. Utan CSI:s skriftliga bemyndigande och RTC:s slutliga godkännande, kan ingen enhet legalt använda dessa märken eller kalla sig Scientologi-kyrka. Eftersom alla Scientologi-kyrkor är förpliktade att tillhandahålla teknologierna Dianetik och Scientologi, helt i enlighet med deras varumärkeslicenser, är hela hierarkin upp till Church of Scientology International självkorrigerande och garanterar äkta och renlärig Scientologi.

RTC däremot undersöker alla avvikelser från standardmässigt förrättande och garanterar att renlärighet återställs. RTC ser även till så att ingen enskild person eller grupp ger en vilseledande bild av sig själv genom att erbjuda en förvanskad teknologi samtidigt som de kallar det Dianetik eller Scientologi.