Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

Varumärken är juridiska försäkringar om det sanna ursprunget av det material de identifierar. Oräkneliga ord och symboler representerar Scientologins många olika beståndsdelar. Faktiskt så är orden Scientologi och Dianetik i sig varumärken, vilket tillsammans med de andra varumärkena förhindrar osanktionerat bruk av namnen, symbolerna och materialet i Scientologi, och därmed garanterar renheten i religionen och dess utövning. Nedan ser man några få exempel på varumärken som finns registrerade över hela världen:

Scientologi-symbolen är ett varumärke som omfattar bokstaven ”S” för Scientologi, ARC-triangeln och KRC-triangeln. Den identifierar Scientologi-religionens material och service över hela världen.

Dianetik-symbolen introducerades 1950. Den är ett registrerat varumärke vars ränder representerar Dianetikens fyra dynamiker.
Tillståndet opererande thetan representeras av ett särskilt varumärke, OT-symbolen.
Scientologi-korset är ett varumärke, vars åtta armar representerar var och en av de åtta dynamikerna.