Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

L. Ron Hubbards talade och skrivna ord utgör Scientologins skrifter. Det är en central uppfattning inom religionen och bland alla scientologer att om man tillämpar L. Ron Hubbards teknologier exakt och inte förändrar dem på något sätt, kommer tillstånd att förbättras för människan, och andlig frihet och lycka kommer att uppnås för alla. Det är av denna anledning som ingen i en Scientologi-kyrka, -mission eller -grupp kommer att tolka eller ge sina åsikter om något av materialet inom Dianetik och Scientologi. Att göra detta skulle resultera i förändringar av L. Ron Hubbards skrifter vilket i sin tur skulle hindra en persons framsteg mot fullständig andlig frihet.

Tidigare övervakade L. Ron Hubbard personligen utövningen av religionen och hade uppgiften att hålla Scientologin fungerande. För att förhindra missbruk och felaktig framställning av hans skrifter registrerade han dessutom som varumärken många av de ord och symboler som används inom religionen, som till exempel ”Dianetik” och ”Scientologi”. Dessa varumärken förhindrade alla från att ge förvanskningar av L. Ron Hubbards teknologier när de hävdade att de gav standardmässig Dianetik eller Scientologi.