Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

Hans program för att se till att Hubbards teknologier tillhandahålls på ett 100% standardmässigt sätt är nu berömda världen över, och har resulterat i att tusentals människor erhåller positiv inverkan från Scientologi som aldrig tidigare i Kyrkans historia. Hans program för att skapa en helt ny typ av Scientologi-kyrkor har resulterat i kyrkor som inte bara kan hjälpa tusentals personer uppför Bron till total frihet, utan kyrkor som tar ansvar för att vända på det 21:a århundradets nedåtgående spiral. Genom Kyrkans omfattande verksamhet inom religion och samhällsförbättring, tillhandahåller Scientologi-kyrkor verkliga och effektiva lösningar på de mest angelägna problemen som mänskligheten står inför. Dessa lösningar inte bara fungerar; de representerar ett budskap om liv och förhoppning, och förmedlar vissheten om att ”det går att göra något åt det”.