Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

För vi firar inte bara det första halvseklet med LRH-tech, utan innan denna kväll är över försäkrar jag att dessa ord, ”nytt årtusende”, kommer att ha fått en helt ny innebörd.

Tusen år är givetvis knappt ens ett ögonblick i det stora galaktiska dramat, för att inte tala om i en thetans ännu större perspektiv. Men om man betänker hur länge individen har gått nedåt, och exakt vad Scientologin innebär som en vändpunkt uppåt, är andra hälften av detta tjugonde århundrade något som ingen kommer att glömma.

Men låt oss först se på dessa 50 år utifrån uttrycket: ”jordens snabbast växande religion.” Trots att det finns platser där Scientologin ännu inte är helt etablerad, måste vi betänka vad detta uttryck verkligen innebär. Faktum är att hela berättelsen går faktiskt mycket djupare: L. Ron Hubbard fick fram en teknologi som ger total andlig frihet. Det är däri berättelsen ligger, inte bara om detta tjugonde århundrade, utan berättelsen om alla tidsåldrar, både förflutna och framtida.

Låt oss ta ett steg bakåt och undersöka den storslagna anblicken. Låt oss till att börja med återvända till 1950, och betänka vad det verkligen betydde att introducera Dianetik och Scientologi vid mitten av 1900-talet.

Historiker kallar det ”otrygghetens tidevarv”. Efter första världskriget, som krävde 37 miljoner människoliv, kom ännu ett krig som krävde ytterligare 55 miljoner. Och medan alla dessa dog under mottot: ”Kriget som gör slut på alla krig”; vilken lösning var det som gavs till folk av världens ledare precis innan Dianetiken?

De sade att om man verkligen vill få slut på krig, fanns det bara en ”lösning”: Bygg en större bomb. Psykiatrins roll i att verkställa detta var att övertyga den amerikanska allmänheten om att de villigt skulle stödja detta system och de allt orimligare skatterna som skulle betala för det. Allt var en del av planen att hålla Amerika på gränsen till panik. Och det fungerade.

Vad denna moderna inkvisition åstadkom, beskrevs bäst av en amerikansk senator med dessa ord: Ras ställs mot ras, parti mot parti, religion mot religion, granne mot granne, och barn mot förälder. Ni kan vara helt säkra på att det kalla krigets verkliga verktyg inte var att skicka iväg en atombomb. Det var terror, dvs terrorisering av befolkningen. De verkade som om de inte hade några motståndare – ingen som kunde ställa sig i deras väg. De behövde bara se till att alla fanns med på deras avlöningslista.