Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

Scientologi-religionen är uteslutande baserad på L. Ron Hubbards forskning, skrifter och inspelade föreläsningar – vilket allt utgör religionens skrifter. Dessa omfattar mer än 500 000 skrivna sidor, nära 3 000 inspelade föreläsningar och mer än 100 filmer. Han är religionens enda källa, och han har ingen efterträdare. En av Scientologi-kyrkans grundläggande trossatser är att andlig frihet endast kan uppnås om den utstakade vägen i dessa verk följs utan avvikelse, för det är en ytterst grundligt utforskad och fungerande väg.

För att förstå Scientologi som religion, måste man titta bortom de gränser man är bekant med, såsom traditionerna inom judendomen och kristendomen – man måste titta österut. Även om Scientologin, precis som judendomen och kristendomen, bestämt hävdar att det existerar ett högsta väsen, och placerar detta högsta väsen på toppen i sin kosmologi, liksom många österländska religioner, uppnås inom Scientologi räddning genom personlig andlig upplysning. Detta är således det väsentliga i Scientologin: Bron, auditeringen och utbildningen som sker varje dag året om i varje Scientologi-kyrka världen över. Scientologins mission är, när allt kommer omkring, ingenting mindre än rehabilitering av den mänskliga anden. Det är på grund av Scientologins förmåga att ofelbart uppnå detta urgamla mål som män och kvinnor från alla livets områden och kulturer i länder världen över, fem årtionden efter kyrkans tillkomst, fortfarande strävar efter Scientologi-religionens löfte, och i ett allt större antal.