Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

Scientologi-korsetPrecis som Bron för utbildning och auditering tillhandahåller en noga genomtänkt steg-för-steg-väg till andlig frihet, i det att den består av högre och högre nivåer, på samma sätt är Scientologi-religionens ecklesiastiska organisationer arrangerade i en hierarkisk struktur som återspeglar dessa nivåer. Vid de lägre nivåerna av denna hierarki finns individuella fältpastorer, grupper och kyrkomissioner som tillhandahåller utbildning och auditering för nya personer, och vid de högre nivåerna finns större kyrkoorganisationer som tillhandahåller de avancerade auditerings- och utbildningstjänsterna.

Ett internationellt ledningssystem som omfattar alla kyrkor, stödjer, samordnar och hjälper till att säkerställa att Dianetikens och Scientologins mentala och andliga filosofi och teknologi, som utvecklades av L. Ron Hubbard, finns tillgänglig för alla som önskar erhålla dem, och att Scientologi-tjänster tillämpas exakt så som L. Ron Hubbard beskrivit.

Generellt är varje Scientologi-kyrka separat inkorporerad och har en egen lokal styrelse och exekutiver som ansvarar för den lokala verksamheten och organisationens välfärd, både som korporation och kyrka. Tillsammans utgör dessa kyrkor ett omfattande internationellt nätverk av 5 000 kyrkor, missioner och grupper. Mer än 22 000 scientologer tjänar som personalmedlemmar vid dessa kyrkor och missioner och besläktade grupper och organisationer världen över.