Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

Naturligtvis är den främsta frågan: ”Vad är Scientologi?” Svaret har aldrig varit mer relevant än idag – i synnerhet om man beaktar vad vårt moderna samhälle står inför.

Låt mig vara uppriktig. Scientologin har faktiskt svar. Verkliga svar. Svar som fungerar. Vågade påståenden? Ja. Men det är vad miljoner människor från över 150 länder, själva kommer att berätta.

Vi befinner oss idag vid en vattendelare i historien. Det som står på spel är om de ideal som vi värnar om kommer att överleva, eller om nya motbjudande värderingar kommer att vinna slaget. Detta förfall har varit uppenbart det senaste halvseklet, och fortsätter oförminskat in i detta nya.

Händelserna den 11 september tjänade som en väckarklocka för oss alla. När man i vår moderna värld måste oroa sig för medborgarnas säkerhet, och lösningarna begränsas till bruk av militär makt, är det uppenbart att våra problem ligger mycket djupare.

Det är en situation som ingen av oss kan ignorera. Det är tillstånd vi alla måste ta itu med. De är problem vi alla måste ta ansvar för att hjälpa till att lösa.

Men se er om i världen idag – vad är det ni får höra? ”Vad kan jag göra åt det? Jag är ju bara jag.” Och däri ligger det verkliga problemet. Sanningen är att enbart ”jag” och ”vi” är den största kraften på denna jord.

Nej, jag pratar inte bara om dagliga rubriker som berättar om internationella krig och konflikter. Faktum är att de bara är det sista kapitlet i det drama som kontinuerligt har avslöjat sig under de senaste tusentalen åren. Krig – människa mot människa, land mot land. Om det idag är annorlunda, är det bara för att vapnen är större. Det är lång väg från käppar och stenar till laserstyrda missiler.

Men här är den verkliga poängen. Även om vi möts av dagliga rubriker, ”Code Orange”-terroralarmen, och allt annat, så döljer detta det djupare, allvarligare problemet som ligger bakom alltihop. Människan själv.