Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta
E-metern
Även om clear är ett nytt tillstånd för människan leder Bron henne till ännu högre nivåer av andlig frihet. Ovanför clear finns nivåerna Opererande thetan (OT). Thetanen är en odödlig andlig varelse, individen själv, inte hans kropp eller sinne eller något annat. Det är ingenting han har, utan vad han är, ett faktum som blir mycket klart vid dessa högre nivåer. Målet med clear är att undanröja från en persons existens det som inte är någon del av hans naturliga andliga jag. Målet med opererande thetan är för en person att övervinna tillvarons vedermödor och återfå sitt naturliga andliga varandes visshet och förmågor. Vid denna nivå vet man att man är skild från sådana materiella saker som fysisk form och det fysiska universum.

Auditering vid vilken nivå som helst är en upplevelse som inte kan jämföras med någonting annat – dess fullständiga beskrivning är så omfattande att denna webbsajt inte på långt när skulle räcka till. Men tänk på något som besvärat dig i hela ditt liv – någon känsla eller attityd eller upplevelse. Tänk dig sedan att du sitter med en auditör som ger dig en exakt fråga – den rätta frågan – som får dig att plötsligt, ögonblickligen se sanningen i denna situation, den verkliga källan till den.

Detta är vad auditering är, och resultatet är avslöjande – oerhörd lättnad, förståelse, en känsla av frihet, förmågan att se allting klarare, ökad medvetenhet. Det är nästan magi. Och det är i grund och botten tack vare denna andliga förvandling, som upplevs av någon någonstans i världen varje minut, varje dag, som Scientologin har vuxit så snabbt som den har.

Bron* = Den breda väg som scientologen följer genom auditering och genom att studera materialet i Scientologin kallas Bron. Denna representerar ett gammalt begrepp – en vision som människan under lång tid haft, om en väg som leder över en klyfta, från människans nuvarande tillstånd och till oerhört mycket högre medvetandenivåer.