Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

Tidigare religiösa läror som traditionsenligt fördes vidare, muntligen eller genom skrivare, utsattes för både förvanskning och misstolkning. Emellertid har de tekniska framstegen under detta århundrade gjort det möjligt att permanent bevara Scientologins religiösa skrifter i form av böcker, filmer och inspelade föredrag. Eftersom ursprungliga skrifter och inspelningar av L. Ron Hubbard alltid kan granskas och verifieras, innebär det att teknologin faktiskt aldrig kan gå förlorad. Men trots att Scientologin gjort entré i en tekniskt avancerad tidsålder, har religionen och dess kyrkor icke desto mindre råkat ut för de förvanskningens och omtolkningens förbannelser som plågat andra religioner.

Lyckligtvis har utvecklingen inom kommunikationsområdet åtföljts av lagstiftning inom områdena copyright och varumärken, vilket även använts för att skydda religiösa skrifter och symboler mot förvanskning och missbruk. Det är denna väsentliga uppgift – att skydda Scientologi-religionens varumärken och avancerade religiösa skrifter – som åligger Religious Technology Center. Det är en funktion som säkerställer att Scientologin förblir äkta och fungerande långt in i framtiden.

Ursprungligen såg L. Ron Hubbard personligen till att Scientologin utövades renlärigt. Som en nödvändig del av denna uppgift, registrerade han även många av religionens kännetecknande ord och symboler (exempelvis ”Dianetik” och ”Scientologi” ) som lagligen skyddade varumärken. Dessa registrerade märken utgör ett juridiskt verktyg när det gäller att se till att Scientologins religiösa teknologier tillämpas standardmässigt och i exakt överensstämmelse med skrifterna, och inte förvanskas genom missbruk eller felaktig användning. De utgör även en juridiskt mekanism för att förhindra en person från att erbjuda en förvanskad eller falsk version av Dianetik eller Scientologi, under förespegling att det rör sig om den riktiga teknologin.