Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
David Miscavige

David Miscavige


David Miscavige är ordförande för styrelsen i Religious Technology Center (RTC), en ideell organisation som bildades 1982 för att bevara, bibehålla och skydda religionen Scientologi.

RTC innehar den yttersta ecklesiastiska auktoriteten vad gäller standarden och den rena tillämpningen av L. Ron Hubbards religiösa teknologier. Religious Technology Center är inte en del av Kyrkans ledningsstruktur och tar heller inte del i dess dagliga angelägenheter.

Ordförande för styrelsen är den högsta befattningen inom RTC, och en för vilken David Miscavige har unika kvalifikationer. Han har varit aktiv scientolog under större delen av sitt liv och personalmedlem i Kyrkan sedan 1976. Sedan dess har han varit engagerad i de flesta aspekterna av Kyrkans verksamheter.

Som ung studerade David Miscavige till Scientologi-pastor och gav under flera år andlig vägledning till Kyrkans församlingsmedlemmar. Senare kom han att arbeta nära med L. Ron Hubbard då han assisterade i produktionen av instruktionsfilmer och annat material för utbildning av Scientologi-pastorer. Några år senare avancerade han till den internationella ledningen och ansvarade för Kyrkans globala missionsverksamhet. 1987 blev David Miscavige ordförande för styrelsen i Religious Technology Center.