Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

RELIGIONEN SCIENTOLOGI: EN BESKRIVNING

Scientologi omfattar en kunskapssamling som kommer från vissa fundamentala sanningar. Främst bland dessa sanningar:
  • Människan är en odödlig varelse.
  • Hennes erfarenheter sträcker sig betydligt längre tillbaka än en enda livstid.
  • Hennes förmågor är obegränsade, även om hon inte är medveten om det just nu.

Scientologin anser vidare att människan i grunden är god och att hennes andliga frälsning beror på henne själv och hennes medmänniskor, samt hennes uppnående av broderskap med universum. I det avseendet är Scientologin en religiös filosofi i ordets fullaste bemärkelse, för den handlar om ingenting mindre än fullständig rehabilitering av människans naturliga andliga jag – hennes förmågor, hennes medvetenhet och visshet om sin egen odödlighet. Vidare, eftersom religion har att göra med andens förhållande till sig själv, universum och annat liv, och i grunden tron på andliga väsen, följer Scientologin en religiös tradition som är åtminstone lika gammal som mänskligheten. Men vad Scientologin ytterst sett representerar är nytt. Dess religiösa teknologi är ny, dess ecklesiastiska organisation är ny och vad den betyder för det tjugoförsta århundradet är fullständigt nytt.

I Scientologins kärna finns dess axiom som exakt definierar livets grundläggande lagar och sanningar, inklusive vilka vi är, vad vi är kapabla till och, viktigast av allt, hur vi kan förverkliga våra naturliga andliga förmågor. Dessa axiom utgör grunden till en omfattande visdom som är tillämplig på allt liv. Från denna visdom har kommit ett stort antal grundläggande principer som människor kan använda för att både förbättra sin dagliga tillvaro och uppnå andlig odödlighet. Det finns i själva verket inte någon aspekt av livet som inte kan förbättras genom tillämpning av Scientologins principer.

Besök den officiella Scientologi-webbsajten på www.scientology.org.