Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

INLEDNING

Materialet i Dianetik och Scientologi omfattar mer än 35 miljoner talade och skrivna ord från religionens grundare L. Ron Hubbard. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi och en andlig grundval för miljoner människor på alla kontinenter. Centralt i denna, den snabbast växande religiösa rörelsen på jorden idag, finns en absolut unik syn på människan som en naturligt andlig varelse – i grunden god, odödlig och allsmäktig.

Tusentals nya personer upptäcker Scientologi varje vecka och tar sitt första steg mot sann andlig frihet, medan hundratals nya Scientologi-organisationer öppnar sina dörrar för att tillgodose den ständigt ökande efterfrågan på L. Ron Hubbards teknologier. Scientologi har blivit den bredaste öppna rörelsen som kommit fram under det tjugonde århundradet, och omfattar folk från livets alla områden, från varje samfund och varje trosbekännelse.