Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta
Religious Technology Center-logo – Scientologi- & Dianetik-symbolerna

ANGELÄGENHETER AV VIKT FÖR RTC:
ETIK TECH ADMIN

ANGELÄGENHETER AV VIKT FÖR RTC

Sådana rapporter är även ovärderliga för Religious Technology Center och dess Inspector General Network. Som innehavare av Scientologins varumärken, är RTC beskyddaren av religionen Scientologi. RTC:s Inspector General Network är en oberoende undersökande och övervakande avdelning vars uppgift är att hålla Scientologin fungerande, genom att säkerställa ett rent och etiskt bruk av teknologierna Dianetik och Scientologi.

Det finns vissa angelägenheter som är av särskild vikt och intresse för RTC, vilka ges här i en detaljerad lista. Närhelst något av detta inträffar, måste kopior av dina rapporter även skickas till RTC. RTC:s Inspector General Network använder sådana rapporter för att lokalisera dolt undertryckande, infiltration, undergrävande verksamhet och korruption inom och utanför Scientologi-kyrkor, -missioner och andra av Kyrkans organisationer – i syfte att skydda Bron för alla.

I en del fall kunde det ha tagit mycket längre tid att upptäcka en suppressiv person om inte scientologer som brydde sig om och var på alerten hade rapporterat situationen till Inspector General Network. Men tack vare att rapporter mottagits har förtryck ofta upptäckts snabbare och tillintetgjorts, och standardtech och standardpolicy har återställts.

Du kan kommunicera direkt till RTC om sådana saker. Många ur allmänheten och personal i Kyrkan gör detta, och de skriver också om goda resultat de fått genom standardtillämpning av tech och policy. All sådan kommunikation är värdefull för RTC.

För att skicka din rapport, väljer du en av angelägenheterna av vikt för RTC från menyn till höger och väljer därefter det du vill rapportera om. Eller, om du vill skicka rapporten nu, använd då RTC:s Elektroniska rapportformulär. Du kan även skicka dina rapporter till Reports Officer RTC på 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, CA 90028, USA. Fax: (001)-323-667-0960