Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

GARANTEN FÖR SCIENTOLOGINS FRAMTID

De kraftfulla teknologierna Dianetik och Scientologi erbjuder inget mindre än metoderna för att uppnå sann andlig frihet och odödlighet för alla som ger sig ut på resan mot detta mål. Teknologi som denna har aldrig funnits tidigare, och miljoner människor världen över anser den vara ovärderlig. De vet att när denna teknologi tillämpas exakt, så som den nedtecknades av L. Ron Hubbard – och med deras uppriktiga och etiska deltagande – kommer de att uppleva den andliga behållning de söker genom Scientologi, varenda gång, utan undantag.

Religious Technology Center (RTC) finns för att se till att detta kan ske. Dess syfte är att skydda allmänheten från felaktig tillämpning av teknologin och se till att de religiösa teknologierna Dianetik och Scientologi förblir i rätta händer och används på rätt sätt.

Att övervaka och genomdriva renhet i teknisk tillämpning, och garantera standardmässig administration är ingen liten uppgift. Genom historien har varenda religion upplevt perioder under vilka tillväxt har mötts med förändring av de religiösa lärosatserna och utövning, till och med formlig urspårning av religionens ursprungliga mission. Andliga rörelser och religiösa samfund genom tiderna har drabbats av destruktiva faktorer som interna strider och maktkamp.