Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

AUDITERING

Auditering

Det huvudsakliga hjälpmedlet för att kunna tillämpa Scientologins grundläggande sanningar vid rehabilitering av den mänskliga anden kallas auditering. Det är den centrala utövningen i Scientologi, och den utförs av en auditör. Ordet kommer från latinets audire, ”en som lyssnar”.

En auditör sysslar inte med någon slags vag form av mental upptäcktsfärd, inte heller erbjuder han lösningar, råd eller värderingar. En av de fundamentala principerna i Scientologins trosuppfattning är truismen att en individ kan förbättra sina tillstånd enbart om han själv tillåts hitta sina egna svar på livets problem. Scientologi-auditörer hjälper individer att uppnå detta mål genom att låta personen undersöka sin egen tillvaro genom en rad omsorgsfullt genomförda steg som L. Ron Hubbard utvecklade. Genom att följa denna stegvis upplagda procedur kan personer förbättra sin förmåga att se vad de är och var de befinner sig – och skala bort de olika lager av upplevelser som har varit en sådan börda för dem.

Auditering är med andra ord inte någonting som görs med en person. Dess fördelar kan enbart uppnås genom aktivt deltagande och god kommunikation.