Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

E-METERN

E-metern

Något som är unikt för Scientologi-religionen – och revolutionerande inom området andlig utveckling – är auditörers bruk av elektropsykometern, eller E-metern. Auditörer använder E-metern för att hitta områden av andligt lidande eller upprördheter som ligger under personens nuvarande medvetenhetsnivå. När dessa problemområden väl har lokaliserats kan de utforskas av personen, utan den subjektiva påverkan som ingår i andra religioners andliga rådgivning.

L. Ron Hubbard utvecklade E-metern utifrån vetskapen att sinnet innehåller mentala intrycksbilder, faktiska inspelningar av tidigare erfarenheter. Dessa bilder innehåller energi och massa. När en person tittar på en av dessa mentala intrycksbilder, eller tänker en tanke, visar E-metern exakt de förändringar som sker i den mentala massan och energin. E-metern ställer inte någon diagnos, och den botar heller inte någonting; den visar helt enkelt individens tillstånd eller förändringen i detta tillstånd och tjänar som en guide för vad man ska inrikta sig på under en auditeringssession.

Dianetiken tillkännagav upptäckten av en tidigare okänd och skadlig del av sinnet, som innehåller många inspelningar av tidigare upplevelser av förlust, smärta och medvetslöshet i form av mentala intrycksbilder. Dessa ligger under personens medvetenhetsnivå, och tillsammans utgör de vad som kallas det reaktiva sinnet – källan till alla oönskade rädslor, emotioner, smärtor och psykosomatiska sjukdomar. Steg för steg tar auditering i tu med det reaktiva sinnet, tills dess tidigare okända innehåll har avslöjats och dess skadliga inverkan på individen har utplånats. När det inträffar har man uppnått ett nytt varandetillstånd, som i Scientologi kallas clear. Då har personens grundläggande och egentliga personlighet, hans konstnärlighet, personliga drivkraft och individuella karaktär, hans naturliga godhet och anständighet alla återställts.