Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

© 1996-2024 RTC. Alla rättigheter förbehållna.

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, RTC-symbolen, SCIENTOLOGI, SCIENTOLOGY, DIANETIK, DIANETICS, LRH, STANDARD TECH, THE BRIDGE, HUBBARD, Scientologi-symbolen, Dianetik-symbolen, OT-symbolen, division 6-symbolen, Sea Org-symbolen, Religious Technology Centers korporations-symbol, standardtech-symbolen, standardetik-symbolen, standardadmin-emblemet, Ron-signaturen, Måsen, Nya OT VII-fullbordandenålen, OT-symbolen i lövkrans, Scientologi-korset (det rundade) och Scientologi-korset (det spetsiga) är varu- och servicemärken som ägs av Religious Technology Center. Scientologist är ett kollektivt medlemskapsmärke som betecknar medlemmar i de till Scientologin anslutna kyrkorna och missionerna.

Allt material som finns tillgängligt på denna webbsajt skyddas av copyrightlagar och internationella copyrightavtal. Detta material har placerats på den här Internetsajten i enlighet med copyrightinnehavarens bemyndigande, enbart för att det ska kunna läsas av användare av denna sajt. Användare har inte befogenhet att ladda ner eller överföra någon del av detta material elektroniskt, eller på annat sätt reproducera någon del av materialet i någon som helst form eller på något som helst sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inbegriper system för lagring och återvinnande av data, inspelning, utskrivning och fotokopiering.