Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

UTBILDNING

Utbildning

En annan grundläggande tillämpning av religionen Scientologi är utbildning – studiet av Scientologi-principer. En mängd utbildningsinriktningar finns tillgängliga inom Scientologin och en person kan, som tidigare nämnts, använda sanningarna man finner i Scientologin för att förbättra tillstånd i varje område av livet. Men de viktigaste kurserna är de genom vilka man utbildar sig till auditör. Orsaken till detta är den dominerande principen på alla kurser att Scientologin är en tillämpad religiös filosofi och all utbildning betonar tillämpning.

Den breda väg som scientologen följer genom auditering och genom att studera materialet i Scientologi kallas Bron. Denna representerar ett gammalt begrepp – en vision som människan under lång tid har haft, om en väg över en avgrund, från människans nuvarande tillstånd och till oerhört mycket högre medvetandenivåer. Bron består av gradvisa steg så att vinsterna kommer bit för bit, är förutsägbara och kan observeras.

Det finns två sidor på denna bro: på den ena sidan, genom att få auditering, uppnår man de högsta medvetandetillstånden som andlig varelse; på den andra sidan studerar man Scientologins axiom och principer och utbildar sig till auditör, för att till slut uppnå de högsta nivåerna av auditörsskicklighet. Den frihet som är möjlig genom Scientologi kräver att man går båda dessa vägar. Ty även om man blir fri genom auditering, måste detta förstärkas med kunskap om hur man behåller denna frihet. Att känna till mekanismen för hur man kan förlora andlig frihet är i sig en frihet, som gör att man inte påverkas av den. Sammanfattningsvis består Bron således av en väg uppåt, från de lägsta nivåerna av mänsklig existens till hitintills oanade andliga höjder. Och från den synvinkeln utgör den en andlig dröm som är lika gammal som människan själv.