Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

BESKYDDARE AV DEN AVANCERADE TEKNOLOGIN

En av RTC:s absolut viktigaste funktioner är dess uppgift att bevaka Scientologins avancerade religiösa skrifter (kallade den avancerade teknologin). Huvuddelen av Scientologins skrifter är allmänt tillgängliga för var och en som eftersträvar andlig insikt. Den avancerade teknologin, som utgör en mycket liten del av de religiösa skrifterna, är däremot strikt konfidentiell. Innan man låter en församlingsmedlem använda detta material, måste han eller hon uppfylla mycket höga etiska normer och ha fullbordat tidigare nivåer av andlig frigörelse, vilka utgör grunden för mer avancerade religiösa tjänster. En individ som inte fullbordat de föregående nivåerna av andlig utveckling är oförmögen att få full andlig behållning av den mer avancerade teknologin.

Scientologi-kyrkor som förrättar den avancerade teknologin, övervakas av RTC för att se till att materialet för varje nivå förvaras på ett tryggt sätt, att varje enskild kyrkas licensvillkor noga följs och att avancerade tjänster förrättas exakt så som de utformats av L. Ron Hubbard.