Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

INSPECTOR GENERAL NETWORK

För att bevara sin objektiva, övervakande funktion är RTC inte på något sätt inblandad i kyrkornas ledning eller i det faktiska förrättandet av Dianetik och Scientologi till församlingsmedlemmarna. Ansvaret för detta faller därför helt och hållet på CSI, som övervakar den ecklesiastiska ledningen av alla Scientologi-kyrkor och ser till så att religionen sprids och växer.

RTC är en oberoende extern enhet som skyddar religionen Scientologi och står för det slutliga avgörandet i frågor om lärans renhet. I spetsen för denna mycket viktiga funktion befinner sig RTC:s Inspector General Network, som är verksamt från sju kontor på fyra kontinenter. En RTC Inspector Generals plikter och befogenheter liknar i mycket de plikter och befogenheter som traditionellt förknippas med samma titel i andra organisationer. En Inspector General utreder och korrigerar situationer där avvikelser från normer, policy eller etik skulle kunna skada en organisationens service till dess allmänhet.