Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC

Religious Technology Center säkerställer Dianetikens och Scientologins fortsatta äkthet genom att se till att varumärkena och teknologin som den skyddar, förblir i rätta händer och används korrekt över hela världen. Genom att övervaka dem som ansvarar för administrationen av Kyrkan och förrättandet av tjänster till medlemmarna, ser RTC samtidigt till att det finns en stark och omutlig ledning inom kyrkan – en som aldrig kan bli mottaglig för vare sig intern politik eller externa försök att skada religionen. Med en sådan garanti är den ecklesiastiska hierarkin inom religionen Scientologi skyddad från intrång, och medlemmarna är i stånd att uppnå den andliga frihet de söker då de stiger in i en Scientologi-kyrka.

Genom exakt tillämpning av Dianetikens och Scientologins material, kommer en individ att uppnå, inte bara en fullständig förståelse av sig själv som andlig varelse, utan sann andlig frihet. Därför ser scientologer över hela världen bevarandet av sin religiösa teknologi och icke-förvanskningen av den – helt i enlighet med grundarens originalskrifter – som en grundförutsättning för deras faktiska räddning.

Religious Technology Center arbetar således för att garantera att arvet efter L. Ron Hubbard – andlig frihet – fortfarande finns här i morgon, och tiotusen år framåt i tiden. För miljontals scientologer över hela världen finns det inget som är viktigare.