Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehavare av varumärkena Dianetik & Scientologi
Inledning
Religionen Scientologi
Garanten för Scientologins framtid
David Miscavige Ordförande
Skicka en rapport till RTC
Angelägenheter av vikt för RTC
Kontakta

INTRODUKTION TILL RTC:s ELEKTRONISKA RAPPORTFORMULÄR

Religious Technology Center-logon – Scientologi- & Dianetik-symbolerna

ANGELÄGENHETER AV VIKT FÖR RTC:
ETIK TECH ADMIN

Internet har vuxit till att omfatta uppskattningsvis 940 miljoner användare, en siffra som ökar dagligen. Eftersom tiotusentals scientologer har tillgång till Internet, har RTC skapat ett ”e-formulär” (elektroniskt formulär) för att göra det möjligt för den som vill att via Internet vill skicka rapporter till RTC om angelägenheter av vikt för RTC.

”E-formuläret” är helt enkelt en elektronisk form av traditionella pappersformulär, som fylls i på en dator och skickas elektroniskt på bara några minuter från vilken plats i världen som helst.

Du finner även en beskrivning av vilka dessa angelägenheter av vikt för RTC är, med detaljerade förteckningar av dessa i avdelningen Angelägenheter av vikt för RTC.

Rapportformuläret på nästa sida är lätt att fylla i, och möjliggör för en att ge fullständiga detaljer om det man rapporterar, i enlighet med HCO-policybrev 22 juli 1982R, reviderat 9 augusti 2000, KÄNNEDOMSRAPPORTER eller i kapitel 9, ”Etikrapporter”, under avsnittet KÄNNEDOMSRAPPORTER i boken Introduktion till Scientologi-etik av L. Ron Hubbard.